De Dag van de Trage Weg bundelt de energie en initiatieven van uiteenlopende organisatoren:

 • lokale tragewegenwerkgroepen zetten hun werking in de kijker;
 • steden en gemeenten knippen lintjes bij nieuwe verbindingen, stellen een actieplan voor of publiceren een tragewegenkaart;
 • wandel-, fiets- en ruiterclubs trekken zorgenvrij op pad langs trage wegen;
 • activisten beklemtonen het recht van doorgang door een afgesloten pad te herstellen of onder de aandacht te brengen;
 • erfgoed- en natuurliefhebbers ontsluiten het cultureel en landschappelijk patrimonium langs trage wegen;
 • wijkcomités geven zuurstof aan hun buurt dankzij levendige doorsteken;
 • avonturiers verkennen onbestemde wegjes of braakliggende terreinen;
 • jeugdverenigingen zorgen voor spel en avontuur op trage wegen;
 • landbouwers maken hun boerderij of hoevewinkel beter bereikbaar langs lokale veldwegen en kerkpaden;
 • B&B's bieden een speciaal arrangement aan voor fietsers of wandelaars;
 • sportclubs koppelen het sportieve aspect aan trage wegen;
  ...


Op zoek naar gelijkgestemden?

Twee of drie enthousiastelingen. Meer heb je niet nodige om een activiteit te organiseren. Ken je geen gelijkgestemden die trage wegen in de kijker willen zetten? Steek dan je licht op bij een van deze organisaties:

 • verenigingen in je buurt die trage wegen belangrijk vinden zoals wandelclubs, heemkundige kringen, natuurverenigingen, ... (voor een lijst met contactgegevens van deze verenigingen kan je terecht bij je gemeente);
 • de gemeentelijke milieuadviesraad met heel wat vertegenwoordigers van het gemeentelijke “middenveld”, die mogelijks geïnteresseerd zijn om samen met jou een organiserende groep te vormen;
 • de leden van Bond Beter Leefmilieu (op hun website krijg je per provincie een overzicht);
 • het secretariaat van Trage Wegen vzw om na te gaan of er mensen in jouw buurt actief zijn rond trage wegen;
 • andere organisaties, verenigingen, comités die interesse kunnen hebben in trage wegen (Gezinsbond, scouts, Landelijke Gilde…).