Want samen bereik je meer mensen.

Een van de doelstellingen van de Dag van de Trage Weg is samenwerking tussen gemeenten en hun inwoners stimuleren.
Wil je met je groep of organisatie meedoen aan de Dag van de Trage Weg? Denk er dan steevast aan om je gemeente of stad te contacteren. Of organiseer jij vanuit het gemeente- of stadsbestuur een activiteit? Neem dan zeker contact op met jouw actieve inwoners.

Want activiteiten die samen georganiseerd worden, hebben een groter bereik.

Contacteer je gemeente of stad

De gemeente (of stad) is als wegbeheerder van de trage wegen verantwoordelijk voor het onderhoud van en de vrije doorgang van trage wegen. Dit geldt voor bijna àlle trage wegen. Breng je gemeente dus zeker op de hoogte van jullie deelname aan de Dag van de Trage Weg. Meer nog, vraag aan je gemeente dat ze je groep ondersteunt.

Neem contact op met de mobiliteits-, milieu- of duurzaamheidsambtenaar van je gemeente. Je kan ook terecht bij het hoofd van de technische of de toeristische dienst. Of organiseer jij iets vanuit de jeugdbeweging? Stap dan naar de jeugddienst.

Wil je er ook de burgemeester of de bevoegde schepen bij je activiteit betrekken? Contacteer hen dan via het College van Burgemeester en Schepenen.

Op de website van je gemeente vind je het telefoonnummer of het mailadres van de juiste dienst of persoon.

Opgelet!

Voor terreinwerken zoals snoeien, maaien, of het aanleggen van een brugje of overstapje over een gracht, is de toestemming van de gemeente noodzakelijk.

Vraag in één adem ook ondersteuning voor het ter beschikking stellen van klein materiaal zoals vuilniszakken, handschoenen en snoeischaren, en eventueel voor het ophalen van groenafval of verzameld zwerfvuil.

Weigert de gemeente om je toestemming te geven, dan kan je als organiserende groep natuurlijk nog altijd actie voeren op eigen houtje. Je zal de actie dan wel wat moeten bijstellen.

Betrek je inwoners

Organiseer je de actie vanuit de gemeente? Neem dan contact op met je middenveld. Trage wegen is een onderwerp dat leeft bij veel inwoners.

Denk aan organisaties zoals buurtcomités, wandelclubs, natuurverenigingen, jeugdbewegingen of de heemkundige kring. Ook de gemeentelijke milieuraad of seniorenorganisaties zullen zeker geïnteresseerd zijn.

Verduidelijk ook steeds waarom je als gemeente meedoet. De vrijwilligers zullen vaak gecharmeerd zijn en graag helpen bij de organisatie van een lokale actie.

Verdeel de taken

De gemeente kan helpen om de actie bekend te maken via de gemeentelijke communicatiekanalen en -middelen.

De gemeente kan eventuele terreinwerken ondersteunen door een groencontainer of vuilniszakken en gereedschap te voorzien of het zwaardere werk te realiseren (zoals een draad verplaatsen). Na afloop kan de gemeente zich ook engageren om de resultaten te verduurzamen door bv. een haag te planten, een straatnaambord of wegwijzer te plaatsen, enz.

Organiseren jullie samen een lezing of een debat? Dan kan de gemeente vast en zeker voor een locatie en audiovisuele (of andere) logistieke ondersteuning zorgen.

Deelnemers appreciëren het altijd wanneer de gemeente aan het einde van de tocht, lezing of de werken een hapje of drankje aanbiedt. De aanwezigheid, of een speech van, de burgemeester of schepen is ook een sterk signaal dat het bestuur een hart voor trage wegen heeft.

Het middenveld is dan weer de bron van werkkracht, en kan mobiliseren voor de dag zelf. Zeker wandelclubs zullen met veel plezier een of meerdere mooie routes uitdokteren voor een prachtige tocht. De organisaties kunnen ook helpen met het verspreiden van affiches en de aankondiging van de activiteit via hun (social media-) kanalen.

Bij het openmaken van een weg, zullen ze zeker ook bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken bij de werken ter plaatse: zwerfvuil opruimen, snoeiwerken...