Trage Wegen wordt 20 jaar en dat vieren we door 20 trage wegen in de bloemetjes te zetten. Vanaf de Dag van de Trage Weg (15-16 oktober) kan iedereen een stem uitbrengen op een van de 20 trage wegen die werden geselecteerd. De trage weg die als winnaar uit de bus komt, zal vakkundig onder handen genomen worden door het team van Trage Wegen zelf!

Kapellen 02
Bekijk foto op ware grootte
Herent 03
Bekijk foto op ware grootte
Halle Buizingen 01
Bekijk foto op ware grootte
Antwerpen Hoboken 05
Bekijk foto op ware grootte
Alveringem 01
Bekijk foto op ware grootte
Vorige
Volgende

Een paar van de geselecteerde trage wegen

Dit zijn de genomineerden:

Stem hier op jouw favoriete weg:

Per mailadres kan je één geldige stem uitbrengen.

De weg die de meeste stemmen haalt, wordt vakkundig onder handen genomen door het team van Trage Wegen zelf. We komen jouw weg opfleuren en opwaarderen volgens de regels van de natuurtechnische inrichtingskunst. Wat we precies gaan doen, hangt dus helemaal van de trage weg af. En in de lente van volgend jaar tonen we - op de Trefdag Trage Wegen - hoe we die trage weg hebben opgefleurd.

Meer lezen over de geselecteerden?

ALVERINGEM (Stavele en Beveren-aan-de-IJzer) - 5 km lang jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele

De Vlaamse Waterweg en de provincie West-Vlaanderen 'nomineerden' op hun manier het jarenlange, slecht beheerde jaagpad: ze willen er via het Fietsfonds de bovenlaag over een afstand van 5 km 'verbeteren' met 2 meter brede prefab betonplaten. Trage Wegen IJzergemeenten, GR West-Vlaanderen en Natuurpunt De Bron verzetten zich hiertegen en vragen om het jaagpad te herstellen met respect voor wandelaar, natuur en waterlandschap. Voor fietsers bestaat er immers een fietsvriendelijk alternatief.

Wanneer de IJzer buiten haar oevers treedt, vormt dit wandelpad allicht het meest unieke waterbelevingspad in Vlaanderen: wandelen door het Water-Rijk van de Westhoek! Het maakt deel uit van het GR-netwerk en het Wandelnetwerk IJzervallei dat slechts 15% onverharde wegen kent. Dit pad vraagt niet om 1 ha beton over zich heen te krijgen, het vraagt een aangepast, duurzaam wandel- en natuurvriendelijk herstel en beheer!

Meer info over Dag van de Trage Weg aan de IJzer

Antwerpen (Hoboken) - Een weg langs 300 garageboxen tussen Steynstraat en Antwerpsesteenweg

Deze verbinding is momenteel in slechte staat maar een team van 15 buren heeft zich geëngageerd om van hun weg een aangename doorsteek en groene verblijfsweg te maken. Zij verdienen een blijk van steun omdat ze deze weg willen en durven aan te pakken.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Hoboken

Deinze (Hansbeke) - Kluyzeweg (sentier 56)

Dit is de eerste realisatie van de recente werkgroep trage wegen uit Hansbeke. De realisatie kwam er door eenvoudig overleg met de eigenaar.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Hansbeke

Evergem (Ertvelde) - Ter Eekschekerkweg

De weg is goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het is een echte 'kerkwegel', bij het naderen van het centrum van Ertvelde staat de kerktoren steeds in beeld. Het is een zeer gevarieerde weg: hij loopt door akker- weiland, langs achtertuinen, door een woonwijk, tot in het centrum van Ertvelde via een smal steegje.

Hij biedt een veilig alternatief voor de drukke Holstraat en Eeklostraat. Hij overbrugt de gemeentegrenzen, loopt van Tereeken verder naar Oosteeklo (grondgebied Assenede).

Meer info over Dag van de Trage Weg in Evergem

Geel - Trage weg langs de Zeggeloop

De trage weg maakt een verbinding tussen de Stationstraat en de Technische-Schoolstraat en passeert langs de school Kogeka. Deze veel gebruikte trage weg zorgt mee voor een veilige verbinding tussen het station (waar treinen en bussen genomen kunnen worden) en het centrum (de kerk, het stadhuis en de winkelstraat). Bij deze verbinding wordt er niet enkel rekening gehouden met de actieve weggebruiker, ook bijen (reuze bijenhotel en aangepaste bomen) en open water krijgen er hun plaats in het midden van het stadscentrum. Op de Dag van de Trage Weg kunnen de mensen een naam kiezen voor deze weg.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Geel

Halle (Buizingen) - Voetweg 14

Dit is de verbinding tussen de Kleutersbaan en de Jozef Degelaenstraat en sluit aan op Voetweg 14. Deze weg werd tientallen jaren informeel gebruikt. Dit jaar maakte de stad Halle er een officiële weg van door de vestiging van een publieke erfdienstbaarheid volgens het Gemeentewegendecreet. De weg wordt op de Dag van de Trage Weg ingewandeld.

Herent - Mollekensstraat

Dit deel van de Mollekensstraat was totaal verwilderd en een enorm stort geworden. Nu is hij reeds toegankelijk voor voetgangers maar er is nog werk aan om de laatste resten van het stort op te ruimen. De weg sluit aan bij een officiële wandelroute, namelijk de Mollekensbergwandeling.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Herent

Ingelmunster - Overmandelpad

Het Overmandelpad is een nieuwe verbinding tussen het Natuureducatief-Centrum in de Waterstraat en de Beukendreef. Het is een prachtig wandelpad van om en bij de 700 m langs en door de weide van het natuurreservaat de 'Mandelhoek' dat via een nieuw aangelegde brug over de Mandelbeek aansluiting maakt met de mooie Beukendreef, de toegangsweg naar het kasteel van Ingelmunster. Een oase en stiltegebied midden het dorp en een zachte verbinding tussen de groenzone en het wandelpad langs het kanaal en deze van de Beukendreef.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Ingelmunster

Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk) - Bellemansgat

De weg staat bekend als Buurtweg 10. De historische naam is Bellemansgat. De weg is toegankelijk, maar niet overal over zijn volle breedte. We nomineren deze weg omdat hij een van de mooiste is in de drie deelgemeenten van Kapelle-op-den-Bos. Vroeger deed die dienst als kerkwegel voor de bewoners van de Hogerheistraat om naar hun parochiekerk te gaan in Ramsdonk. De weg vormde de grens tussen de huidige deelgemeenten Ramsdonk en Nieuwenrode.

Wie aan de westkant woonde moest naar Ramsdonk. Wie aan de oostkant woonde moest naar Nieuwenrode. De weg loopt naast een historische boerderij die gerestaureerd is, maar niet in zijn oorspronkelijk uitzicht. Vroeger was de weg aan beide zijden omzoomd met kastanjebomen, maar er zijn er al meerdere verdwenen. De huidige eigenaar doet er echter alles aan om wat er nog staat te behouden. Voor de Werkgroep Trage Wegen Kapellen-op-den-Bos verdient deze weg alvast de erkenning als historisch erfgoed.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Kapellen-op-den-Bos

Lanaken (Kesselt) - Kippad

Het Kippad ligt op de Kesseltse Kip en sluit aan op verschillende verharde wegen (Hazendansweg, Kiezelweg en 18de Linieweg). De Kesseltse Kip is een kunstmatige heuvel gelegen tussen de dorpen Kesselt en Veldwezelt. Bij de aanleg van het Albertkanaal in de jaren '30 werd de uitgegraven grond opgeworpen langs de westelijke oever. Zo creëerde men een hoger gelegen gedeelte dat de Belgische legertroepen een voordeel kon bieden bij een Duitse aanval.

In de jaren '80, na de verbreding van het Albertkanaal, werden de taluds van de Kesseltse Kip bebost. De akkers en weilanden op het plateau zijn nog steeds in gebruik. De meeste houtkanten en hagen zijn behouden en zorgen zo voor een gevarieerd, kleinschalig landschap.

De geschiedenis van het Kippad is opmerkelijk. Het doel was niet zozeer de aanleg van een trage verbinding tussen beide kerkdorpen. Buurtbewoners waren eerder het sluikstorten beu. De taluds lagen vol met landbouwafval, voornamelijk autobanden (1000 stuks). De gemeente Lanaken en de toenmalige nv De Scheepvaart (nu De Vlaamse Waterweg) sloegen de handen in elkaar en ruimden het afval op. Als voorwaarde stelden die instanties wel dat er maatregelen getroffen moesten worden om het sluikstorten tegen te gaan.

Vanuit het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werd voorgesteld om aan de bovenrand een wandelpad aan te leggen en gemengde hagen aan te planten. Iedereen schaarde zich voluit achter het idee en zo werd in het voorjaar van 2005 de wandelweg aangelegd. Later werden op de taluds nog trappenpaadjes met leuning voorzien. Kers op de taart was de aanleg van de uitzichtheuvel in 2008, één van de 14 Landmarks in de regio, vlak bij de wandelweg.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Lanaken

Landen - Nonnensteegje

Het Nonnensteegje is een belangrijke trage weg in het centrum van Landen. De weg is een trage verbinding tussen het zuidelijk en noordelijk gedeelte van Landen. De weg zit verscholen tussen de huizen en is zeker te weinig gekend bij de jonge en nieuwe bevolking. De weg heeft de laatste jaren ook te weinig aandacht gekregen. Maar het lokaal bestuur van Landen wil het steegje nu weer opwaarderen in het project Trage Wegen. Bovendien zou er met de Nonnensteeg ook nog een vrouwennaambordje bijkomen!


In de Nonnensteeg heb je aan ene kant de ommuring van het oude klooster. In deze muur is er één deur. Het verhaal gaat dat de ronde dat vroeger de nonnen enkel via deze deur soms eventjes de buitenwereld in mochten: deurtje van de vrijheid! Ook wordt mij verteld dat er in dit steegje menige eerste kusjes werden uitgedeeld (nabijheid van scholen...)"

Meer info over Dag van de Trage Weg in Landen

Lille (Poederlee) - Het Schilderspad

Het Schilderspad is al toegankelijk en vormt een prachtige verbinding tussen meerdere wegen. Dit pad leidt naar de Gustaaf C. de Bruynestraat. Kunstschilder Gustaaf Christiaan De Bruyne (1914 – 1981) woonde de laatste 20 jaar van zijn leven in Poederlee.

Buurtbewoner Fons Van Peer gebruikte dit pad om naar de door hem gebouwde Wijngaardkapel te gaan. Fons bouwde de kapel echter op verkeerde grond, grond die niet van hem was. Louis Sterckx, de eigenaar, schonk de grond aan Fons en zijn vrouw Lieneke Sweeck.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Poederlee

Lokeren - Spoelepad

Het Spoelepad is een "jonge" trage weg die ontstond op initiatief van enkele buren van de wijk Spoele. Het was André Van De Sompel die nagenoeg de hele weg, meter voor meter, met de kruiwagen en de schop deze weg aanlegde. André overleed aan covid in 2021. De weg maakt een verbinding met de achterliggende ruimte en zorgde voor een draagvlak om de open ruimte te vrijwaren, want in dat gebied was er een verkaveling gepland.

De stad Lokeren trok vervolgens haar plannen in en koos voor de aanleg van het Spoelepark. De buren, die zich verenigden in de vzw Spoelepark, staan al sinds 2018 vrijwillig en zonder steun van de stad in voor het dagelijks onderhoud van de weg, het proper houden van het volledige gebied en het organiseren van twee buurtverbindende activiteiten per jaar. De weg bleek uiteindelijk ook een perfect minder hinder parcours naar de school tijdens de wegeniswerken in de buurt.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Lokeren

Malle (Westmalle) - Sint-Janspad

Peter Langeraert zorgde 33 jaar geleden voor de heropening van het eerste gedeelte van deze trage weg. Eindelijk, begin 2022, heeft de gemeente Malle (na lang aandringen van de Trekkersgroep Malse Trage Wegen) het pad op een zeer mooie, aangepaste manier doorgetrokken. Het pad verbindt nu de twee Westmalse middelbare scholen. Het eerste deel van het pad kreeg nu ook, pas in juli 2022, van het schepencollege de naam 'Sint-Janspad', een voorstel van diezelfde Trekkersgroep Malse Trage Wegen.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Westmalle

Roosdaal (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek) - Het Meiboompad

Deze voetweg vormt de verbinding tussen de Jozef Jansstraat en de Daalbeekstraat. Het Meiboompad is een lange prachtige trage weg die zich tussen weilanden en bomen langs de Bellebeek slingert.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

Ternat (Wambeek) - Kauterbroekenweg

Deze trage weg verbindt het centrum van Wambeek met het centrum van Ternat, het traject kan verder gezet worden tot park Kruikenburg met het waterkasteel en de scholengemeenschap Kruikenburg. Onderweg kan je afslaan naar het kerkhof van Wambeek en naar het einde toe ook naar het centrum van SK Lombeek.

Heel wat scholieren kunnen via deze weg van Wambeek naar de middelbare school en het jeugdcentrum, de wambekenaren kunnen hierlangs naar de sporthal, markt, bibliotheek, gemeentehuis in Ternat of naar SK Lombeek met zijn wekelijkse marktdag en Cultureel Centrum De Ploter. Andersom kan de jeugd van Ternat en SK Lombeek via deze veilige weg naar de sportsite Outdoor Ternat met voetbalvelden KFC Wambeek aan de Stenebrugstraat.

Het is dus een belangrijk alternatief gelegen tussen de gevaarlijke Assesteenweg en de drukke Weverstraat. Een prachtig traject, je ziet op dit stukje geen huizen, enkel weiland langs de ene kant en natuurgebied langs de andere. In de winter vaak te drassig op sommige stukken. Dit wegje kan zeker opgewaardeerd worden, zodat nog meer wandelaars en fietsers er gebruik van maken en zich veilig tussen de 3 deelgemeenten kunnen verplaatsen. Het is dan ook aangeduid als verbinder op onze wenskaart trage wegen. De Pol De Montwandeling en de Drie Dorpenwandeling lopen langs dit traject en er is nu ook een Gezondste wandeling van de Sportdienst die hierlangs loopt.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Wambeek

Torhout

Deze interessante trage weg tussen de Steenstraat en de Wijnendalestraat verdient een opkikker. Momenteel ligt hij er stiefmoederlijk behandeld bij. Je moet al met de mountainbike zijn of een lange broek aan hebben om de weg te kunnen gebruiken. Anders haal je het niet van de netels en de bramen die er weelderig groeien. De weg is moeilijk te vinden: langs de ene zijde staat er een aanduiding 'private weg' en langs de andere kant moet je over de oprit van een woning.

Daardoor wordt het potentieel van deze veilige verbinding voor de voetganger en de fietser helemaal niet benut. Voor hen is dit pad een korte binnenweg langs de eeuwenoude beek.

Meer info over Dag van de Trage Weg in Torhout

Zemst (Elewijt) - Buelensvoetweg

De Buelensvoetweg is momenteel niet toegankelijk. Op zaterdag 15 oktober organiseert de gemeente Zemst een 'werkdag' om deze te heropenen. Op zondag 16 oktober wordt hij ingelopen bij een wandeling.De betrokken landbouwers kwamen zelf af met het idee hoe deze te herwaarderen. Hij komt letterlijk op de grens met buurgemeente Kampenhout.

Meer info over de werkdag op Dag van de Trage Weg in Elewijt Meer info over de inwandeling op Dag van de Trage Weg in Elewijt

Zwalm (Nederzwalm) - Zwalmmonde, Wispinkellos, Schuisplankweg, Beverpad en Zwartgragtlos

Dit is een nieuw, onverhard tragewegentraject in Nederzwalm. Het langste dat ooit in de gemeente werd gerealiseerd. Dankzij de succesvolle samenwerking met verschillende partijen werd het bekende Zwalmbeekpad verlengd tot aan de monding doorheen een oase van rust en streekeigenheid in een quasi verkeersvrij stukje van Zwalm.
De aanleg gebeurde met groot respect voor de schapen die de oeverzones begrazen. Halverwege is er een rustpunt met bankje en vuilbak. Er is de intentie om op termijn over een stuk van dit tracé de bedding befietsbaar te maken, waardoor er een veilige en aangename fietsverbinding ontstaat vanaf het jaagpad tot aan Nederzwalm-dorp, weg van de onaangename Schoolstraat (N435).

Op Dag van de Trage Weg 2021 heeft de gemeente het pad tot aan de monding van de Zwalm geopend ism VMM, VLM, ANB, Heemkring Zwalm, MOW, Natuurpunt, Vliegvissers Zwalm, RLVA, Riviercontract, Trage Wegen, de lokale werkgroep, de scouts en de gemeente.

Meer info over de werkdag op Dag van de Trage Weg in Zwalm Meer info over de wandeling op Dag van de Trage Weg in Zwalm

Zwevegem (Sint-Denijs en Moen) - Mortagnestraat


De voetweg (chemin 28 in Sint-Denijs en chemin 38 in Moen) is ongeveer 800 m lang en verbindt de Perrestraat met de Achterhoek. Deze trage weg laat de passant helemaal kopje onder gaan in het landschap rond Zwevegem met verrassende en mooie uitzichten op de Scheldevallei.

Van op de heuvelrug die de waterscheidingslijn vormt tussen Leie- en Scheldebekken loopt de brede voetweg naar het zuiden. Een karrespoor, goed begaanbaar en ook toegankelijk voor fiets en paardenkar. Aan de horizon zien we het profiel van de Kluisberg en de Mont St Aubert. Dichterbij geeft de bomenrij de loop van de Schelde aan. Op de voorgrond het glooiend “land van Mortagne”, een landbouwgebied met enkele stukjes bos: Kooigem, Grandval, Mortagnebos en Orveytbos. De weg daalt naar een klein brongebiedje met een bosje (meidoorn, eik, braamstruiken) als “klein landschapselement” . Een verrassing op deze veldweg: je stapt erdoor als door een holle weg in een bos. Na het kruispunt met een andere trage weg (chemin 114) daalt de Mortagnestraat verder tot de Achterhoek, in de richting van natuurgebied “Orveytbos”.

Meer info over de Dag van de Trage Weg in Zwevegem