IMG 1126
12 okt.
Wegen op het beleid

Trage Wegen zoekt 1 medewerker beweging en draagvlak (m/v/x)

Zit mensen enthousiasmeren in jouw DNA? Ben je een buitenmens met talent voor communicatie? Wil je samen met burgers het ‘recht van doorgang’ voor wandelaars en fietsers bewaken? Dan zit je op het goede spoor bij Trage Wegen!

Lees de volledige vacature via deze link.

Op de bres voor wandelaars en fietsers

Op de bres voor wandelaars en fietsers

Pendelaars die de files vermijden. Gravelbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Iedereen is gebaat bij veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes. Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Trage Wegen combineert verschillende activiteiten: dienstverlening en advisering, studie- en projectwerk, beleidsbeïnvloeding, campagnes, enz. Vandaag beschikt de organisatie over een stabiel en multidisciplinair team van ruim 10 deskundigen, verspreid over twee kantoren (Gent en Leuven).

Jouw rol: burgerengagement stimuleren

Als medewerker beweging en draagvlak ondersteun je individuen en organisaties die zich actief inzetten - vaak in de eigen buurt of regio - voor de versterking van het netwerk aan trage wegen. Deze geëngageerde burgers ontplooien activiteiten langs trage wegen, behartigen lokale dossiers, ijveren voor goed onderhouden paadjes, enz. Je ontplooit een kader en activiteiten om hen te ondersteunen. Daarnaast verbreed je het draagvlak voor trage wegen door met diverse maatschappelijke groepen in dialoog te gaan, zoals bijv. sporters, pendelaars, jongeren, ondernemers, zorginstellingen, scholen, toeristische logies, landbouwers, enz.